Välkommen till S:t Lukas i Örebro! 

I Örebro arbetar vi professionellt med:

  • psykoterapi
  • konsultation och handledning
  • krissamtal
  • samtal om existentiella frågor
  • parsamtal
  • utbildningar och föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar och programkvällar i hela länet och  inbjuder dig till medlemskap i den ideella föreningen S:t Lukas i Örebro!

Hur går jag vidare?

Kontakta oss via Tel: 019-13 22 85 eller via e-mail: orebro@sanktlukas.se.

Filial Lindesberg: Tel: 019-10 40 33 Smedjegatan 13 Lindesberg