Välkommen till S:t Lukas i Kristianstad!

S:t Lukas är en idéburen och professionell organisation med ett 30-tal föreningar och ett 40-tal mottagningar över hela Sverige. De lokala föreningarna bedriver utåtriktad verksamhet i form av föredrag och kurser och är huvudman för de lokala mottagningarna.

S:t Lukas idé är att vara till för:

  • människor som vill ha hjälp att arbeta med psykoterapi
  • människor som arbetar inom vårdyrken, i socialtjänsten, skolan eller näringslivet och vill ha utbildning i psykosociala frågor samt/eller hjälp med arbetshandledning
  • människor som vill föra samtal i frågor som rör trosfrågor, livsåskådning, personlig utveckling och relationer mellan människor

Under Mottagningen hittar du information för den professionella verksamheten och under Aktuellt hittar du program för den utåtriktade verksamhet.