Välkommen till S:t Lukas i Kristianstad!

S:t Lukas är en idéburen och professionell organisation med ett 30-tal föreningar och ett 40-tal mottagningar över hela Sverige. De lokala föreningarna bedriver utåtriktad verksamhet i form av föredrag och kurser och är huvudman för de lokala mottagningarna.

S:t Lukas idé är att vara till för:

  • människor som vill ha hjälp att arbeta med psykoterapi
  • människor som arbetar inom vårdyrken, i socialtjänsten, skolan eller näringslivet och vill ha utbildning i psykosociala frågor samt/eller hjälp med arbetshandledning
  • människor som vill föra samtal i frågor som rör trosfrågor, livsåskådning, personlig utveckling och relationer mellan människor

Under Mottagningen hittar du information för den professionella verksamheten och under Aktuellt hittar du program för den utåtriktade verksamhet.

Program - Hösten 2014

"Mening med livet" är höstens tema på våra föreläsningar. 

S:t Lukas i Kristanstad bjuder in till föreläsningar med teamat "Mening med livet". Föreläsare är Barbro Lennér...

Läs mer