Välkommen till S:t Lukas i Malmö

Vi söker terapeuter - se lediga tjänster.

Vår mottagning arbetar professionellt med psykoterapi, samtalsstöd, krissamtal, konsultation och handledning.  Vi erbjuder tjänster till såväl privatpersoner som företag.

Vår förening erbjuder föredrag och programkvällar kring livsåskådning, personlig utveckling och relationer mellan människor.

Mottagningen

Våra tjänster finns beskrivna under rubrikerna Privatpersoner respektive Företag.

Vi är ackrediterade av Region Skåne för Hälsoval - psykoterapi.

Under rubriken Mottagningen finns mer information om mottagningen, våra medarbetare och hur du hittar till oss och kontaktar oss.

Föreningen

Under rubriken Föreningen finns mer information om föreningen, styrelse, historia och aktuellt program.

Utgångspunkten för vår verksamhet i såväl förening som mottagning är att vi ser människan som en varelse med kroppsliga, psykiska, sociala och andliga behov.